فلفل قرمز

فلفل قرمز

فلفل قرمز بادشکن، محرک اعصاب و افزایش دهنده مویرگ های خونی است. میوه ی آن مزه تند تلخ، مسکن، ضد درد، خلط آور، مقوی، بادشکن، محرک موضعی قوی، محرک عمومی و قلبی است. در موارد سوء هاضمه نامنظم بکار می رود. خون را قوی و تورم و درد را می کاهد، منبع ویتامین C است، به عنوان اسید محرک و در استعمال خارج به عنوان قرمز کننده پوست بکار می رود.

  • نام: فلفل قرمز
  • نوع: ادویه جات
  • نام انگلیسی: Red Pepper / Capsicum
  • محصول: مرکز آمریکا/ ایران