نعناع فلفلی خشک

نعناع فلفلی خشک

اندام های مختلف این گیاه در استعمال داخلی خواص درمانی، محرک دستگاه عصبی، مقوی عمومی، محرک معده، ضد اسپاسم (معدی، قولنج)، ضد نفخ، گندزدای عمومی و به خصوص روده، ضد درد، قاعده آور، خلط آور، دافع کرم، محرک جنسی، ضد ترشح شیر، و در مقادیر زیاد باعث بی خوابی می شود و بر علیه خستگی عمومی، ضعف دستگاه گوارش، سوء هاضمه، دردهای معدی، بلع هوا، اسپاسم های معدی و قولنج، تهوع های عصبی، نفخ، اسهال، وبا، مسمومیت گوارشی، بوی بد دهان ناشی از سوء هاضمه، بیماری های کبدی، تپش قلب و سرگیجه، میگرن، لرزش، فلج، بی کفایتی و دردهای مربوط به قاعدگی، ناتوانی، آسم، برونشیت مزمن، سل و انگلهای روده به کار می رود.

  • نام: نعناع فلفلی خشک
  • نوع: سبزیجات خشک
  • نام انگلیسی: Dried peppermint
  • محصول: کاشته شده به صورت گیاهی باغی و اعلب در نقاط مختلف اروپا/ در ایران به حالت کاشته شده در بسیاری از نقاط به خصوص در سرزمین های با قابلیت تولید انواع سبزیجات.