جعفری خشک

جعفری خشک

جعفری به صورت گیاه کامل، دانه و ریشه آن مصرف می شود و محرک عمومی و عصبی، ضدکم خونی، ضد راشیتیسم، ضد اسکوربوت، ضد خشکی قرنیه، اشتهاآور، محرک معده، ضد مسمومیت، تصفیه کننده خون ( ضدعفونی کننده خون، دستگاه های گوارشی و ادراری)، مدر، منظم کننده قاعدگی، بازکننده عروق ، بازسازی کننده مویرگ ها، محرک رشته های عضلانی صاف ( روده، مجاری ادرار، صفرا و رحم)، دافع کرم و ضد سرطان در موارد استعمال داخلی بوده و در استعمال خارجی نیز برای رفع انسداد مجاری شیر و تجمع آن در پستان و محلل کاربرد دارد.

  • نام: جعفری خشک
  • نوع: سبزیجات خشک
  • نام انگلیسی: Dried Parsley
  • محصول: با منشاء و خاستگاه نامشخص، در سرار جهان کاشته شده و اغلب بومی شده/ در ایران به عنوان یکی از سبزیجات رایج و شناخته شده در اغلب نقاط کاشته می شود.