پرتقال خشک

پرتقال خشک

  • نام: پرتقال خشک
  • نوع:
  • نام انگلیسی: Dried oranges
  • محصول: