هل

هل

  • نام: هل
  • نوع: گیاهان دارویی
  • نام انگلیسی: Cardamom / Elettaria Cardamom
  • محصول: