زیره سیاه

زیره سیاه

  • نام: زیره سیاه
  • نوع: ادویه جات
  • نام انگلیسی: Black Caraway ( Cumin ) Carum carvi
  • محصول: