میخک

میخک

  • نام: میخک
  • نوع: ادویه جات
  • نام انگلیسی: Cloves / Syzygium aromaticum
  • محصول: