تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

  • نام: تخمه آفتابگردان
  • نوع: خشکبار
  • نام انگلیسی: Sunflower Seed
  • محصول: