برگ زرد آلو

برگ زرد آلو

  • نام: برگ زرد آلو
  • نوع: خشکبار
  • نام انگلیسی: Dried Apricot
  • محصول: