نعناع خشک

نعناع خشک

اندام های مختلف این گیاه در استعمال داخلی خواص درمانی، محرک دستگاه عصبی، مقوی عمومی، محرک معده، ضد اسپاسم (معدی، قولنج)، ضد نفخ، گندزدای عمومی و به خصوص روده، ضد درد، قاعده آور، خلط آور، دافع کرم، محرک جنسی، ضد ترشح شیر، و در مقادیر زیاد باعث بی خوابی می شود و بر علیه خستگی عمومی، ضعف دستگاه گوارش، سوء هاضمه، دردهای معدی، بلع هوا، اسپاسم های معدی و قولنج، تهوع های عصبی، نفخ، اسهال، وبا، مسمومیت گوارشی، بوی بد دهان ناشی از سوء هاضمه، بیماری های کبدی، تپش قلب و سرگیجه، میگرن، لرزش، فلج، بی کفایتی و دردهای مربوط به قاعدگی، ناتوانی، آسم، برونشیت مزمن، سل و انگلهای روده به کار می رود.

  • نام: نعناع خشک
  • نوع: سبزیجات خشک
  • نام انگلیسی: Dried Mint
  • محصول: کاشته شده به صورت گیاهی باغی و اعلب در نقاط مختلف اروپا/ در ایران به حالت کاشته شده در بسیاری از نقاط به خصوص در سرزمین های با قابلیت تولید انواع سبزیجات.