ترخون خشک

ترخون خشک

از اثرات درمانی ترخون مواردی چون آلرژی زا، ضد درد، ضد میکروب، ضدشکنندگی مویرگ ها، ضد التهاب، ضد تب، ضد اسپاسم (گفتگی عضلانی)، ضد نفخ، ادرارآور، قاعده آور، قارچ کش، خواب آور، مقوی معده، کرم کش، ضد سرطان و اشتهاآور بودن را می توان نام برد.

  • نام: ترخون خشک
  • نوع: سبزیجات خشک
  • نام انگلیسی: Dried Tarragon
  • محصول: اروپا/ ترکیه/ ایران (کاشته شده)/ آسیای مرکزی/ سیبری/ افغانستان/ پاکستان/ مغولستان/ شمال آمریکا.