پونه خشک

پونه خشک

گیاه پونه به صورت کامل استفاده می شود و برای درمان سینه درد، خلط آور، صفراآور، محرک معده، تسهیل کننده قاعدگی مفید است. از این گیاه برای معالجه برونشیت، سیاه سرفه، نارسایی صفراوی و ضعف معده نیز می توان استفاده کرد.

  • نام: پونه خشک
  • نوع: سبزیجات خشک
  • نام انگلیسی: Dried Pennyroyal
  • محصول: مرکز و جنوب اروپا/ تالش/ ایران/ ترکمنستان/ قفقاز/ آسیای مرکزی