شوید خشک

شوید خشک

  • نام: شوید خشک
  • نوع: سبزیجات خشک
  • نام انگلیسی: Dried Dill
  • محصول: